De Duinstreek: linke soep

06-05-2022

Het maken en verspreiden van het Bergense illegale blaadje De Duinstreek dat tegen het einde van de oorlog verscheen, was door de schaarste van stencilmateriaal niet alleen een ingewikkelde, maar ook een levensgevaarlijke klus. 'Besef goed dat gij velen in de waagschaal stelt door onverantwoordelijk kletsen. Daarom ...... zwijgen,' staat er te lezen onderaan De Duinstreek van 19 april 1945. Geen overbodige waarschuwing want met het naderende einde van de oorlog in zicht werden veel mensen overmoedig en onvoorzichtig, terwijl de Duitsers nog steeds de baas waren en er ook in die laatste oorlogsdagen nog regelmatig verzetsstrijders of onbezonnen burgers werden doodgeschoten. In veel illegale blaadjes werd dan ook - naar aanleiding van een oproep op Radio Oranje - gewaarschuwd voor vroegtijdig vlagvertoon. Het initiatief tot de ondergrondse De Duinstreek werd in februari 1945 genomen door de 25 jarige werktuigbouwkundige Dick Smit, woonachtig op de Ruïnelaan. De kopij was afkomstig van radio-uitzendingen van de BBC, Radio Oranje en Radio Herrijzend Nederland, die in het geheim werden beluisterd door de Joodse onderduiker Bob Citroen, die samen met zijn ouders en zus Anita een veilig onderkomen had gevonden bij de familie Prins in Jan Oldenburglaan en later met zijn zus verkaste naar de familie Sijpheer op de Notweg. De Duinstreek werd vervolgens uitgetikt door de 22 jarige Miriam Scholten en haar 17 jarige zus Jos. Het was in zekere zin een familieaangelegenheid want het blaadje werd rondgebracht door de toen 14 jaar oude Jan Scholten. Zij riskeerden hun leven en het was daarom dan ook niet voor niks dat er op 20 april, vlak onder het kopje Alg. Ber. (Algemene berichten), nogmaals werd gewaarschuwd voor loslippigheid: 'Hoedt u voor voorbarig vlagvertoon' en daaronder: 'Denkt erom dat de Duinstreek nog steeds niet openbaar nieuwsblad is, d.w.z. weet te zwijgen.'  De foto's hieronder: Jan Scholten met zijn zus Jos, in 1944. Miriam Scholten met Jan Diesfeldt, beiden zaten in het verzet. En een uitsnede uit de Duinstreek van 20 april 1945.