Educatie

Het 'Oorlog aan Zee' educatieproject begint met een persoonlijke noot, door de leerlingen middels een aparte aanhef in de lesbrief uit te nodigen om deel te nemen aan onze 'tijdreis' naar de Tweede Wereldoorlog. Ze worden vervolgens gevraagd hieraan te beginnen door in hun eigen omgeving op zoek te gaan naar herinneringen van (over)grootouders of foto's, brieven, dagboeken, documenten of voorwerpen die met de oorlog te maken hebben of misschien zelfs uit die tijd stammen.

De voorstelling 'Oorlog aan Zee' die onderdeel uitmaakt van dit onderwijsproject biedt verschillende aanknopingspunten om bij de jongere toeschouwers "binnen te komen". Ten eerste besteedt het stuk aandacht aan hoe jongeren die moeilijke tijd van de Tweede Wereldoorlog hebben ervaren. In vier van de vijf eenakters - die gezamenlijk het verhaal vertellen - spelen jongeren een zichtbare en herkenbare rol.

Ook liefde in 'Oorlog aan Zee', hier een scenefoto uit 2008 van een verliefd Bergens meisje (Sofie de Wilde) en haar Duitse verkering (Patrick van der Meer)
Ook liefde in 'Oorlog aan Zee', hier een scenefoto uit 2008 van een verliefd Bergens meisje (Sofie de Wilde) en haar Duitse verkering (Patrick van der Meer)


Verder maakt het educatieproject rond het stuk middels een lesbrief, gastlessen en archiefbezoek duidelijk dat oorlog niet een verschijnsel is dat louter tot het verleden behoort. Er worden duidelijke dwarsverbanden gelegd met onze huidige tijd, bijvoorbeeld door de situatie in Oekraïne en de opkomst van neo-totalitaire politieke stromingen in binnen- en buitenland erbij te betrekken. En verder gaat het project in op vragen als: in hoeverre komt fake news overeen met de Nazipropaganda van destijds? Zijn daar voorbeelden van te geven? Wie zijn de (duistere) krachten achter dit soort op nepnieuws gebaseerde campagnes? Hoe kun je de waarheid onderscheiden van fake news? Maar ook wordt er gewerkt met vergelijkingen die dichter bij huis liggen. Hoe zou jij het vinden als bepaalde kinderen in jouw klas opeens niet meer naar school mogen komen omdat ze tot een bepaald ras of geloof behoren?

Het educatietraject van 'Oorlog aan Zee' is gericht op de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het middelbaar onderwijs.